Pytanie
Czy osoba pobierająca rentę rodzinną, kontynuująca naukę (studia), która w dniu 3 lipca 2013 r. ukończyła 25 lat, z tym dniem traci prawo do renty rodzinnej?
Jeśli ta osoba prowadzi działalność gospodarczą, to czy od 3 lipca 2013 r. powinna podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu dobrowolnie?
Czy osoba pobierająca rentę rodzinną, prowadząca działalność gospodarczą, jeśli jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zadeklaruje kwotę wyższą niż 130% przeciętnego wynagrodzenia - utraci prawo do renty rodzinnej?
Czy wówczas za ten miesiąc, jeśli utraci prawo do renty rodzinnej, będzie obowiązkowo podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym?