Pytanie
Firma handlowa nie posiada samochodu. Na dzień dzisiejszy nie zamierza kupować samochodu ani korzystać z leasingu. Ma możliwość wynajęcia samochodu osobowego (na podstawie umowy dzierżawy, najmu) od osoby fizycznej (nie prowadzącej działalności) i chciałaby z tego skorzystać. Problem polega na tym, iż osobą wynajmującą jest pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę w tejże firmie. Samochodem będzie jeździł przede wszystkim właściciel firmy, a okazjonalnie również pracownicy (firma zatrudnia czterech pracowników).
Czy jest to możliwy taki najem?
Umowa miałaby być zawarta na czas określony (rok). Koszty ubezpieczenia, eksploatacji, drobne naprawy i paliwo będą pokrywane przez "najemcę", czyli właściciela firmy. Wynajmujący (właściciel pojazdu) opodatkowywałby (PIT-5) przychody dotyczące wynajmu. Najemca (właściciel firmy) prowadziłby ewidencję przebiegu pojazdu.