Pytanie
Zgodnie z art. 124 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) – dalej pr. wod., pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m.
Co powinien zrobić organ, jeżeli Pan X, który wykonał na swojej posesji studnię o głębokości do 30 m, służącą mu do celów zaopatrzenia własnego gospodarstwa domowego, teraz występuje jako X spółka cywilna o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w ilościach przekraczających 5 m3/d w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą?
Czy w takiej sytuacji X s.c. powinien wystąpić o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych, pomimo że urządzenie już istnieje?