Pytanie
Osoba fizyczna zakupiła 2 mieszkania w okresie kiedy mogła skorzystać z ulgi odsetkowej. Mieszkania są położone w odległych od siebie miastach. Jedno z mieszkań jest w głównej mierze wynajmowane, w drugim zaś osoba stale zamieszkuje. Niemniej zdarza się, że względu, iż siedziba pracodawcy znajduje się właśnie w tych dwóch miastach, osoba ta również sporadycznie nocuje w drugim z mieszkań.
Czy tego rodzaju zachowanie spełnia przesłanki "zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych takiej osoby"?
Czy organy podatkowe mogą zarzucić brak uprawnień do korzystania z ulgi odsetkowej odnośnie mieszkania, które jest co do zasady wynajmowane?