Pytanie
Nauczyciel otrzymał rentę w dniu 17 sierpnia 2012 r., tj. od zaprzestania pobierania zasiłku chorobowego decyzją z dnia 3 października 2012 r. (dyrektor został poinformowany o tej decyzji i orzeczeniu o niezdolności do pracy w dniu 23 października 2012 r.). Z nauczycielem rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 27 ust. 2 z dnia 31 października 2012 r. Okres od 17 sierpnia 2012 r. do 31 października 2012 r. był okresem bez wynagrodzenia.
Jak wpisać tę nieobecność na świadectwie pracy i jak należy ją uzasadnić?