Pytanie
Jestem pracownikiem administracyjnym w szkole podstawowej, pracowałam w gospodarstwie rolnym moich rodziców po ukończeniu 16. roku życia w okresie od 8 października 2000 r. do 1 sierpnia 2004 r. W tym okresie uczęszczałam do szkoły ponadpodstawowej, nie mieszkałam w internacie. Posiadam zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające moją pracę w gospodarstwie rolnym moich rodziców.
Zwracam się z prośbą o uzasadnienie czy ten okres można wliczyć do: stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej – administracja, do stażu z poprzednich zakładów pracy, urlopu wypoczynkowego, do stażu uprawniającego do dodatku za wysługę lat dla administracji.