Pytanie
W 2009 i 2010 r. spółka A zaciągnęła pożyczkę w wysokości 2.000.000 zł od spółki B posiadającej 100% udziałów w spółce A. Przez czas trwania pożyczki spółka A spłacała sukcesywnie kapitał, na dzień dzisiejszy zobowiązanie z tytułu pożyczki wynosi 1.500.000 zł. Zgodnie z zapisami umowy pożyczki spółka A ma możliwość spłaty pożyczki w ratach, odsetki mają być płatne maksymalnie wraz z ostatnią ratą. Na dzień dzisiejszy wartość naliczonych odsetek wynosi 470.000 zł. Kapitał spółki wynosi 600.000 zł. Chcielibyśmy spłacić część odsetek w wysokości 70.000 zł, na tą wartość spółka B wystawiła spółce A fakturę. Czyli obecnie wartość zobowiązań (kapitał + odsetki zafakturowane) wynosi 1.570.000 zł.
Czy do limitu 3 x kapitału bierzemy pod uwagę wartość zadłużenia z tytułu kapitału/odsetek naliczonych/odsetek zafakturowanych? Czy cała wartość (70.000 zł) odsetek będzie KUP?
Podstawową działalnością spółki A i B jest budowa i najem nieruchomości.