Pytanie
Przedsiębiorca (PKPiR, czynny podatnik VAT) świadczy usługi transportu towarów samochodem ciężarowym. Zakupił dodatkowo samochód osobowy, który sfinansował kredytem konsumenckim i wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Odsetki od kredytu zaliczał, w dacie zapłaty, do kosztów uzyskania przychodów. Po kilku miesiącach skradziono mu samochód ciężarowy (kradzież została zgłoszona na policję). Przedsiębiorca chce sprzedać samochód osobowy, zakupiony z kredytu konsumenckiego, a za uzyskane środki chce zakupić samochód ciężarowy (nie spłaci kredytu). Kredyt konsumencki będzie dalej spłacał i nadal chce zaliczać w koszty uzyskania przychodu odsetki od kolejnych rat. Posiadanie samochodu ciężarowego jest mu niezbędne do dalszego świadczenia usług.
Czy odsetki od kredytu konsumenckiego będą dalej mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu po sprzedaży samochodu osobowego i zakupie samochodu ciężarowego?
Czy protokół kradzieży z policji jest wystarczającym dowodem uzasadniającym zaliczeniem odsetek w koszty?