Pytanie
Firma posiada należności, które nie zostały uregulowane. Dłużnik jest spółką cywilną. Sprawa została skierowana na drogę sądową. Otrzymaliśmy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z klauzulą wykonalności z dnia 1 listopada 2011 r. Sprawa została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Dokonaliśmy odpisu aktualizującego.
Czy powinniśmy uznać ten odpis w wartości netto jako koszt uzyskania przychodu?
Jakie powinniśmy posiadać dokumenty?
Czy wystarczające jest załączenie nakazu w postępowaniu upominawczym?
Czy taki odpis można uznać za koszt uzyskania przychodu, kiedy okazało się, iż jeden ze wspólników zmarł i otrzymaliśmy postanowienie o uchyleniu nakazu zapłaty?
W stosunku do drugiego wspólnika w 2012 r. została wszczęta egzekucja.