Pytanie
Spółka, czynny podatnik VAT, wykorzystuje do działalności gospodarczej samochody, które zakupiła w poprzednich latach. Nie zamierza zgłaszać ww. samochodów do US jako wyłącznie wykorzystywane do działalności gospodarczej, ponieważ nie chce prowadzić ewidencji przebiegu. Do części posiadanych samochodów mamy dokument homologacji i w dowodach rejestracyjnych są zapisy, że jest homologacja N1, liczba siedzeń z kierowcą powyżej 3, jest to samochód ciężarowy i ma ładowność powyżej 500 kg. Część samochodów posiada zapisy w dowodzie, że jest homologacja N1, jest to samochód ciężarowy o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg, liczba siedzeń powyżej 3, jednak nie posiadamy dokumentu homologacji. Część samochodów ma zapisy w dowodach rejestracyjnych, że to samochód ciężarowy, liczba siedzeń powyżej 3, o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg. Nie ma w dowodzie rejestracyjnym wpisanej homologacji N1 i nie posiadamy dokumentu homologacji.
Czy od ww. pojazdów można odliczyć 100% VAT od paliwa od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. oraz 50% VAT od 1 kwietnia 2014 r.?
Czy odliczenie VAT uzależnione jest od posiadania dokumentu homologacji?
Co z samochodami, które mają w dowodach rejestracyjnych wpisane: samochód osobowy, liczba siedzeń powyżej 3, o ładowności powyżej 500 kg?