Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, księgi handlowe, podatnik VAT.
Czy od zakupu samochodu o ładowności do 3,5 tony spełniającego wymagania art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym przysługuje nam pełne odliczenie VAT?
Czy od paliwa do tego samochodu przysługuje nam odliczenie VAT?
Czy przy sprzedaży tego pojazdu po 7 miesiącach jego używania u nas w firmie powinniśmy naliczyć VAT ze stawką 23%?
Kiedy przy sprzedaży tego samochodu przysługiwało by nam zwolnienie z VAT?