Pytanie
Prowadzę działalność związaną z handlem detalicznym oraz usługi pośrednictwa finansowego w ramach umowy agencyjnej z instytucją finansową, gdzie moim przychodem jest prowizja ustalona na podstawie umowy (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 u.p.t.u.). Korzystam ze zwolnienia podmiotowego i do obrotu 150.000 zł nie brałam pod uwagę sprzedaży ZW z tego właśnie artykułu Od 1 stycznia zmienił się art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. b u.p.t.u., gdzie mowa o tym, że do wartości sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 nie wlicza się usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-40 u.p.t.u., jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych. Uważam, że sprzedaż z art. 43 ust. 1 pkt 40 u.p.t.u. nie jest w moim przypadku sprzedażą pomocniczą (są to codzienne czynności polegające na przyjmowaniu opłat, z czego prowizja jest moim przychodem).
Czy od nowego roku powinnam zarejestrować się do VAT, biorąc pod uwagę do obrotu za rok 2013 r. sprzedaż z art. 43 ust. 1 pkt 40 u.p.t.u.?
Co rozumieć przez "sprzedaż pomocniczą", której znaczenia ustawodawca nie precyzuje?