Pytanie
Jaki wpływ na odliczanie VAT naliczonego i ewentualne naliczenie VAT należnego ma w obecnym stanie prawnym finansowanie ze środków ZFŚS?
Czy od imprezy sportowo-rekreacyjnej w całości finansowanej ze środków ZFŚS można odliczyć VAT naliczony? Biorąc pod uwagę że można - czy należy wówczas naliczyć VAT należny - jako nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników?
Czy powyższa sytuacja zmieni się, jeśli impreza będzie częściowo finansowana ze środków ZFŚS, a częściowo ze środków obrotowych?
Czy od świadczeń rzeczowych finansowanych ze środków ZFŚS można odliczyć VAT i czy należy naliczyć VAT należny?