Pytanie
W ramach projektu "Dodatkowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci klas I-III szkół podstawowych" w szkołach podstawowych w obecnym i przyszłym roku szkolnym prowadzone będą zajęcia dodatkowe. Wykonawcy usługi edukacyjnej, z którymi Prezydent Miasta podpisze umowy, wyłonieni zostaną w drodze przetargu. W założeniach wykonawcami mogą być:
1) nauczyciele uczący w szkołach,
2) nauczyciele posiadający kwalifikacje, ale obecnie nie pracujący,
3) firmy szkoleniowe zatrudniające swoją kadrę (np. centrum kształcenia ustawicznego).
Czy w przedmiotowej sytuacji nauczyciele świadczący usługi szkoleniowe będą mogli skorzystać ze zwolnienia z VAT, czy będą zobowiązani rozliczać podatek od towarów i usług?