Pytanie
Czy należy przeprowadzić nowe postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej, jeżeli inwestor złożył wniosek o zmianę nazwy przedsięwzięcia pn.: Remont hali nr 5?
W trakcie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Remont hali nr 5. Rozbudowa instalacji mediów i wentylacji. Wykonanie stanowiska do prowadzenia procesu trawienia, pasywacji i elektropolerowania" inwestor zdecydował, że nie będą prowadzone procesy elektropolerowania i złożył wniosek o zmianę nazwy przedsięwzięcia. Jeden z organów uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu wydał już opinię w tej sprawie, natomiast drugi wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej. Żaden z organów współuczestniczących nie został jeszcze poinformowany o wniosku inwestora w zakresie zmiany nazwy przedsięwzięcia.
Czy celowe jest dalsze prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie, gdy z zakresu przedsięwzięcia wypadły procesy elektropolerowania?
Czy należałoby umorzyć w tej sytuacji prowadzone postępowanie i wszcząć nowe zgodnie z bieżącym wnioskiem?
Konieczne będzie przeprowadzenie procedury ocenowej przed zmianą nazwy przedsięwzięcia i zmiana zakresu przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji środowiskowej.