Pytanie
Grupa Producentów Rolnych Sp. z o.o. w roku 2013 osiągnęła dochód z transakcji dokonywanych między członkami Grupy. Dochód ten jest wolny od podatku w dwu kolejnych latach pod warunkiem przeznaczenia go na zakup środków do produkcji.
Jak należy ująć w księgach ten dochód?
Czy należy tworzyć rezerwę na podatek dochodowy w przypadku, gdyby grupa nie przeznaczyła wypracowanego zysku na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 49 u.p.d.o.p.?