Pytanie
Podatnik (PKPiR) w roku 2011 dostał fakturę VAT i opłacił opłatę rejestracyjną za szkolenie (szkolenie miało się odbyć, jeśli zbierze się odpowiednia liczba osób), zaliczył to w koszty 2011 r. Dokonał już zamknięcia roku i złożył zeznanie roczne. Niestety, okazało się, że szkolenie nie odbędzie się, ale dowiedział się o tym już w 2008 r. i otrzymał fakturę korygującą wystawioną w 2012 r.
Czy może ująć tę fakturę w PKPiR w 2012 r., czy musi korygować koszty i zeznanie za 2011 r.?