Pytanie
Wnioskodawca, w związku ze złożeniem wniosku i operatu wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków komunalnych do wód powierzchniowych, otrzymał od administratora rzeki niekorzystny zapis odnośnie partycypacji w kosztach konserwacji rzeki - na długości 360 m, tj. od wylotu ścieków do ujścia dla oczyszczalni o RLM 900. Organ właściwy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego nie przychylił się do wniosków i propozycji eksploatatora oczyszczalni.
Czy w tym przypadku prowadzący nie powinien zwołać rozprawy wodnoprawnej w celu porozumienia stron?
Czy wnioskodawca może złożyć taki wniosek i w oparciu o jaką podstawę prawną?