Pytanie
Spółka jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi sprzedaż wyłącznie opodatkowaną. W lutym 2013 r. spółka sprzedała używany samochód osobowy ze stawką zwolnioną. Samochód był w spółce środkiem trwałym a został nabyty w drodze umowy leasingu, która dla celów bilansowych była traktowana jako leasing finansowy, a dla celów podatkowych jako leasing operacyjny. Do ewidencji środków trwałych samochód został przyjęty w czerwcu 2006 r. i był amortyzowany przez 5 lat (do lipca 2011 r.). Amortyzacja nie stanowiła kosztów uzyskania przychodu. Wykup samochodu z leasingu nastąpił w kwietniu 2009 r. za kwotę 3000 zł plus VAT.
Czy w związku z tym, że samochód sprzedano ze stawką zwolnioną należy dokonać korekty VAT naliczonego?