Pytanie
Czy nagrody określone regulaminem wynagradzania i przyznawane pracownikom z okazji 30-lecia pracy w postaci zegarków z wygrawerowanymi inicjałami nagradzanych (o wartości ok. 500 zł) oraz regulaminem systemu ocen okresowych pracowników w postaci pamiątkowych, imiennych tabliczek (ok. 100 zł) wręczane podczas firmowej uroczystości są dla pracowników dochodem ze stosunku pracy, a w związku z tym czy podlegają oskładkowaniu składkami ZUS i opodakowaniu?
W regulaminie wynagradzania są zagwarantowane tylko zegarki, a tabliczek nie ma zagwarantowanych wprost nigdzie, ale ich przyznanie wynika z regulaminu systemu ocen okresowych pracowników. Środki na pokrycie kosztów ww. nagród nie pochodzą z ZFŚS, lecz ze środków obrotowych firmy.