Pytanie
Przedsiębiorca zatrudniony równocześnie na umowę o pracę opłaca z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej tylko składkę zdrowotną. W roku 2013 za miesiące kwiecień, sierpień i październik opłacił składki dwukrotnie, a także uiścił do ZUS nienależną wpłatę. W związku z tym powstała na koncie ZUS nadpłata w wysokości 1500 zł. Nadpłatę przedsiębiorca chce rozliczyć z najbliższymi należnymi składkami zdrowotnymi, tj. za grudzień 2013 r., styczeń 2014 r., luty 2014 r., marze 2014 r., kwiecień 2013 r. i częściowo maj 2013 r.
Czy w zeznaniu PIT-36 za rok 2013 przedsiębiorca może rozliczyć wszystkie wpłacone składki (czyli razem 14 składek)?
Czy wpłaty zaliczone na poczet 2014 r. należy rozliczyć w zeznaniu za rok 2014?
W zeznaniu, za który rok, rozliczyć składki zdrowotne rozliczone z nadpłaty wynikającej z nienależnej wpłaty?