Pytanie
Spółka zakupiła licencję zbiorową na oprogramowanie. W ramach umowy na zbiorową licencję spółka otrzymała licencje na różne programy, np. licencję na program A, licencję na program B, licencję na program C. Na otrzymanej fakturze zakupu jest podana jedna kwota - nie ma wyszczególnionych cen za poszczególne licencje.
Jak spółka powinna zakupione licencje ująć w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych?
Czy może wprowadzić wszystkie zakupione licencje jako jedną WNiP (zbiorcza licencja) – przyjąć jednym dokumentem OT?
Czy jeżeli spółka znałaby wartość opłat za licencje na poszczególne programy, to licencje na poszczególne oprogramowanie powinna odrębnie ująć w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, czyli osobno jako WNiP licencja na program A, licencja na program B, licencja na program C?
Czy jeżeli na program A spółka zakupi 10 licencji i będzie znała wartość każdej licencji, to może wszystkie zakupione licencje na program A uznać za jedną wartość niematerialną i prawną (przyjąć jednym dokumentem OT), czy też dla każdej zakupionej licencji na program A powinna przygotować odrębne OT i osobno wprowadzić ją do ewidencji WNiP?