Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, rozpoczyna budowę własnego domu (lub przeprowadza prace remontowe we własnym budynku mieszkalnym). Usługę budowy świadczy oczywiście jej własny zakład. Dla osiągnięcia korzyści w podatku od towarów i usług (różnica w stawkach VAT) przedsiębiorca zakupi materiały na firmę, ale w związku z tym, że zakupy zostaną poczynione z zamiarem przekazania na potrzeby własne - nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów. Również faktura wewnętrzna wystawiona po wykonaniu usługi, nie zostanie zaksięgowana do przychodów.
Czy powyższe postępowanie jest właściwe?
Czy może wystąpią skutki podatkowe wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?