Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, podatnik VAT świadczy usługi lobbingowe na rzecz organizacji pożytku publicznego z Belgii. Zgodnie z nowym aneksem do umowy w celu polepszenia działalności ma otrzymywać z Belgii na konto firmowe budżet, który będzie rozliczany na podstawie faktur stanowiących koszt działalności organizacji pożytku publicznego z Belgii, lecz poniesionych przez osobę fizyczną.
Czy na fakturach stanowiących koszt działalności w Polsce organizacji belgijskiej osoba fizyczna może jako odbiorcę podawać organizację pożytku publicznego z Belgii, a jako płatnika siebie - osobę fizyczną z Polski?