Pytanie
Przystąpiono do opracowania planu miejscowego, tj. podjęto uchwałę intencyjną, zawiadomiono instytucje, ogłoszono o przystąpieniu i zebrano wnioski do planu. Planem objęto tereny wsi X i Y. Przy sporządzaniu projektu planu gmina uznała, że chcieliby jednak opracować plan tylko dla wsi X.
Czy na etapie sporządzania projektu planu jest możliwość wyłączenia części terenu z opracowania?
Czy jest możliwość etapowania, tj. najpierw sporządzenia projektu, uzgodnienia i podjęcia uchwały dla wsi X, a w dalszej kolejności sporządzenia projektu dla wsi Y?
Czy konieczna jest zmiana uchwały intencyjnej?
Jak w takiej sytuacji może postąpić gmina, aby opracować plan tylko dla wsi X, pomimo że uchwała intencyjna obejmowała zarówno wieś X, jak i Y?