Pytanie
Mam kontrahenta (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), który nie uregulował należności. Nie mogę oddać sprawy do sądu ponieważ nie mogę ustalić adresu a przez to dostarczyć wezwania do zapłaty. Dowiedziałam się, że wykreślił firmę z ewidencji działalności gospodarczej w 2011 r.
Czy mogę na podstawie odpowiedzi z urzędu miasta otrzymanej w 2012 r., wtedy złożyłam zapytanie, zaksięgować polecenie księgowania i utworzyć odpis w koszty podatkowe w 2012 r. czy należało tego dokonać w 2011 r.?