Pytanie
Czy wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie do cieku oczyszczonych ścieków bytowych pozabiegowych z sanatorium jest zgodny z przepisami?
Czy ścieki pozabiegowe opisane poniżej są ściekami bytowymi?
W operacie opisano, że ścieki pozabiegowe powstają po niżej wymienionych zabiegach wykonywanych w sanatorium:
- natryski i bicze wodne,
- masaże podwodne,
- hydromasaże,
- masaże wodne wirowe,
- kąpiele kwasowęglowe (Czy taka kąpiel odbywa się w wodzie pochodzącej z wodociągu gminnego?).
Określono, że ścieki bytowe pozabiegowe wprowadzane do odbiornika będą spełniać parametry:
- pH 6,5-9,0,
- BZT5
- CHZT
- zawiesina ogólna
Co to znaczy woda komunalna?