Pytanie
Czy można uznać za koszt uzyskania przychodu wydatki poniesione w związku z wynajęciem pokoju dla pracownika, który w umowie jako miejsce pracy ma podaną siedzibę firmy oraz teren całego kraju?
Czy taki wyjazd może być uznany za delegację służbową?
Firma zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, w której jest adnotacja o miejscu wykonywania pracy w siedzibie firmy i na terenie całego kraju. Wspomniani pracownicy mieszkają daleko od siedziby firmy, by zaoszczędzić ich czas i ograniczyć koszty dojazdu, pracodawca wynajmuje im kwaterę prywatną, i na podstawie faktury opłaca te noclegi.
Czy faktura za takie noclegi stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodu?
Czy w związku z zaistniałą sytuacją wystąpi u pracowników nieodpłatne świadczenie, które powinno być opodatkowane i oskładkowane?
Czy ma tu znaczenie, czy te noclegi są w miejscowości gdzie jest siedziba firmy, czy w jej pobliżu?
Czy pracownik, któremu pracodawca płaci za ww. noclegi, może korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania?