Pytanie
Spółka z o.o. podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego.
W czerwcu 2010 r. zawarła na okres 3 lat umowę leasingu operacyjnego na użytkowanie samochodu osobowego, która spełnia warunki do wykazywania go jako leasing finansowy.
Koszt leasingu to 70.057,11 zł netto (tj. 64.483,61 wartość samochodu, 5573,50 zł odsetki).
Samochód osobowy został przyjęty do środków trwałych w wartości netto przedmiotu leasingu, tj. 64.483,61 zł (z uwzględnieniem opłaty wstępnej w wartości netto – 12.896,72 zł i opłaty wykupu o wartości netto – 644,884 zł) w korespondencji z kontem rozliczenie umowy leasingowej. Do wartości środka trwałego nie doliczono podatku VAT, który nie polega odliczeniu za wykup samochodu.
Naliczaliśmy amortyzację przy zastosowaniu stawki amortyzacji 40%. Opłaty leasingowe w wysokości raty kapitałowej księgowaliśmy na konto rozliczeniowe umowy leasingowej, natomiast ratę odsetkową – w koszty. Na chwile obecną samochód ten jest umorzony. Dokonaliśmy przedpłaty za wykup samochodu.
W jaki sposób należy zaksięgować fakturę za wykup samochodu osobowego z leasingu, w sytuacji gdy jego wartość księgowa jest niewłaściwa (nie zawiera wartości podatku VAT, który nie może zostać odliczony)?
Czy można wyksięgować środek trwały użytkowany w leasingu i zaksięgować nowy środek trwały w wartości stanowiącej ratę wykupu powiększoną o podatek VAT niepodlegający odliczeniu?
Jak rozliczyć konto rozliczenie umowy leasingowej – czy można pozostałe saldo zaksięgować w koszty?
Czy można umowę leasingu operacyjnego, spełniającą warunki leasingu finansowego, w celu uproszczenia księgowań amortyzować równomiernie przez okres obowiązywania umowy leasingowej, natomiast wartość środka trwałego po zakończeniu umowy wykazywać w wartości opłaty wykupowej?