Pytanie
Czy można skorzystać z korekty VAT z tytułu ulgi na złe długi w sytuacji, gdy faktura za wykonaną usługę została wystawiona w maju 2009 r., a w związku z ugodą termin jej płatności upłynął 31 grudnia 2012 r. i do dnia dzisiejszego nie została zapłacona?