Pytanie
Pracownik ma zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego. Ma potrącane alimenty ustalone kwotowo oraz kilka innych zajęć ustalonych również na podstawie tytułów wykonawczych. Poza kwotą alimentów z wynagrodzenia potrącana jest niewielka kwota tj. 85 zł - pracownik ma niskie wynagrodzenie. Zakład otrzymał kolejne zajęcie od komornika, w którym jest napisane "zajmuję wynagrodzenie dłużnika" - dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę oraz nagród i premii jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach pozostających w związku ze stosunkiem pracy".
Czy należy potrącić i w jakiej wysokości przyznawane w konkretnej kwocie 2 razy w roku na święta świadczenie z ZFŚS?
Proszę o podanie podstawy prawnej.
Czy można potrącać na rzecz komornika świadczenie przyznane pracownikowi z ZFŚS i do jakiej wysokości?