Pytanie
Prowadzę działalność gospodarczą od 2003 r. Do 2012 r. podatek dochodowy opłacałem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2013 r. opłacam podatek na zasadach ogólnych i prowadzę PKPiR. W 2005 r. wybudowałem i od tego czasu wykorzystuję w działalności gospodarczej budynek (magazyn), którego wartość została wyceniona przez rzeczoznawcę na kwotę 100.000 zł. Ponieważ wcześniej byłem na tzw. "ryczałcie" nie brałem faktur związanych z budową tego budynku, a także nie wprowadziłem go do ewidencji środków trwałych.
Czy aktualnie mogę dokonać ujawnienia środka trwałego, wycenić wartość magazynu według wartości rzeczoznawcy i amortyzować go od momentu ujawnienia?