Pytanie
W lutym 2013 r. w związku z kolizją z sarną nastąpiło uszkodzenie samochodu, który stanowi środek trwały i objęty jest ubezpieczeniem AC. Naprawy dokonał salon samochodowy, który za wykonaną usługę wystawił fakturę VAT na firmę podatnika. Koszt naprawy pokrył ubezpieczyciel bezpośrednio salonowi w wartości brutto (ubezpieczenie AC następowało w wartości brutto). Podatnik w związku z tym nie poniósł żadnych wydatków finansowych.
Czy w związku z tym możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty netto wynikającej z wystawionej przez salon faktury za naprawę samochodu, a w momencie zapłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania salonowi wartość brutto zaliczyć do pozostałych przychodów?
Czy nie należy księgować tej transakcji w ogóle w kosztach i przychodach?