Pytanie
W trakcie kontroli podatkowej u mojego klienta kontrolujący zlecili innym urzędom skarbowym przesłuchanie świadków. Dzisiaj jako pełnomocnik strony otrzymałem zawiadomienie o przesłuchaniu świadka w związku z prowadzoną kontrolą, które będzie miało miejsce 28 czerwca w urzędzie skarbowym odległym o 150 km. Jednocześnie dzisiaj otrzymałem protokół kontroli. Zgodnie z art. 291 § 4 Ordynacji podatkowej w dniu dzisiejszym skończyła się kontrola. Z oczywistych względów nie toczy się również postępowanie podatkowe. Uważam, że w takiej sytuacji przesłuchanie świadka nie może się odbyć. Nie ma podstawy prawnej do dokonania takiego przesłuchania. Proszę o potwierdzenie czy mam rację. Zamierzam wystosować pismo do naczelnika urzędu skarbowego, który mnie zawiadomił o przesłuchaniu, jaka jest podstawa prawna planowanego przesłuchania.
Gdzie powinno odbyć się przesłuchanie świadka w trakcie kontroli - czy ważniejszy tu będzie art. 285a i 285b czy art. 156 § 1 o.p.?