Pytanie
Spólka zleciła firmie zewnętrznej wykonanie nowego środka trwałego. Na skutek opóźnień naliczyliśmy (zgodnie z umową) karę umowną wynikajacą z opóźnienia w uruchomieniu środka trwałego. Wykonawca wystawił fakturę za zakończenie inwestycji. Jako że wysokość kary umownej przekroczyła wartość faktury, wystawiliśmy notę księgową rozliczając w kompensacie karę z wartością faktury. Spółka nie zapłaci za otrzymaną fakturę, a na kompensatę nie zgadza się wykonawca. Spór najprawdopodobniej rozstrzygnie Sąd.
Czy mamy prawo odliczyć VAT od otrzymanej faktury, mimo że jej nie zapłacilismy (jedynie wystawiliśmy notę ksiegową na kompensatę, której wykonawca nam nie podpisał i w najbliższym czasie nie zapłacimy)?