Pytanie
Lekarz w ramach działalności gospodarczej wykonuje oprócz usług medycznych dla NFZ usługi badań klinicznych. Badania kliniczne przeprowadzane są na zlecenie kontrahenta z Unii i kraju trzeciego. Lekarz poprzez sprzedaż używanego przez 4 lata środka trwałego, którym był samochód osobowy (towar akcyzowy) utracił zwolnienie podmiotowe z VAT.
Czy wobec powyższego lekarz przed wystawieniem faktury za badania kliniczne dla kontrahenta zagranicznego winien się zarejestrować do VAT i VAT UE i składać deklaracje VAT i informacje podsumowujące?
Czy miesiącem opodatkowania będzie miesiąc, gdy wystawi fakturę po ustaleniu kwoty należności za dane badanie?