Pytanie
Czy lekarz niezarejestrowany jako podatnik VAT, wykonujący czynności zwolnione i osiągający obrót powyżej 150.000 zł w ramach świadczenia usług zdrowotnych, wycofując samochód z działalności gospodarczej - służący czynnościom zwolnionym ma jakiekolwiek obowiązki w zakresie VAT odnośnie rejestracji do VAT lub kasy fiskalnej?
Lekarz ma zamiar wycofać samochód z działalności i przekazać go w formie darowizny dla syna. Samochód został nabyty za 2000 zł (cena wykupu po leasingu operacyjnym). Wartość rynkowa samochodu to 25.000 zł.