Pytanie
Spółdzielnia przekazała na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pewną kwotę z podziału zysku za 2010 r. Spółdzielnia zamierza z tej części ZFŚS sfinansować świadczenia rzeczowe dla pracowników (art. spożywcze, przemysłowe).
Czy świadczenia dla pracowników z tej części ZFŚS podlegają ogólnym zasadom przewidzianym dla świadczeń z ZFŚS, tj. zwolnienia z podatku dochodowego dla świadczeń rzeczowych do kwoty 380 zł i zwolnienia ze składek ZUS, czy też bez względu na limit należy je opodatkować i odprowadzić składki ZUS?
Nadmieniamy, że firma nasza dokonuje corocznego odpisu podstawowego na ZFŚS, posiada pewny zasób środków na ZFŚS i trudno byłoby ustalić, którą część środków przeznaczyła w danym momencie na świadczenia rzeczowe, czy to z podziału zysku, czy z odpisu podstawowego.