Pytanie
Czy w przypadku:
- podjęcia uchwały o zwrocie dopłat zwrotnych np. w kwocie 30.000 zł (wniesionych ponad limit określony w umowie spółki, a więc nie w trybie art. 177 Kodeksu spółek handlowych - wykazanych w bilansie jako kapitał zapasowy),
- następnie podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 50.000 zł,
- potrącenia wierzytelności spółki wobec wspólników z tytułu zwrotu dopłat w kwocie 30.000 zł,
- wniesienia gotówką lub na rachunek bankowy spółki pozostałej kwoty w wysokości 20.000 zł,
- kwota równa wysokości zwróconych dopłat będzie kosztem uzyskania przychodu spółki?
Pierwotnie uznano je za przychód spółki.