Pytanie
Czy krajowa spółka X ma obowiązek sporządzenia dokumentację cen transferowych, o której mowa w art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p dla transakcji nabycia udziałów przez spółkę zagraniczną matkę Y, innej spółki powiązanej zagranicznej Z z przeznaczeniem na przekazanie udziałów spółki Z spółce córce X w zamian za podniesienie kapitału założycielskiego w tejże spółce (spółka Y ma 100% udziałów w spółce X)?
Należy nadmienić, że spółka X nie miała wpływu na tę transakcję, gdyż ani spółka Z, ani spółka X nie zawarły przedmiotowej umowy i nie miały wpływu na ich warunki, spółki stały się tylko stroną transakcji. Natomiast uchwała o podwyższenie kapitału zakładowego w spółce X została podjęta na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników i następnie upoważniła zarząd spółki do podjęcia czynności niezbędnych w celu wykonania tej uchwały tj. objęcia udziałów spółki Z przez spółkę X w zamian za podniesienie kapitału podstawowego spółki.