Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność w zakresie budowy domów jednorodzinnych na sprzedaż - rozpoczęła w 2009 r. inwestycję polegającą na budowie na jednej działce 7 domów mieszkalnych. Oczywiście każdy z domów na wydzieloną część działki. Poniosła w roku 2009 koszty związane z całą inwestycją, takie jak uprzątnięcie działki, wykonanie zasilenia elektrycznego placu budowy, wykonanie studni. Wszystkie prace służą oczywiście do dnia dzisiejszego w trakcie budowy poszczególnych budynków.
Czy wydatki poniesione na organizację placu budowy można było w 2009 r. uznać za koszty uzyskania przychodu, czy należało je podzielić na 7 równych części i odpisywać w koszty uzyskania przychodu w momencie sprzedaży budynków, tak jak koszty konkretnie poniesione na poszczególne budynki mieszkalne?