Pytanie
W ramach działalności gospodarczej świadczę miedzy innymi usługi najmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe. W chwili obecnej zawarłem umowę najmu mieszkania z obywatelem duńskim. Umowa zawarta jest z Duńczykiem jako z osobą prywatną, ale on wystawiane przeze mnie faktury przekazuje do swojej firmy, która wydelegowała go do pracy w Polsce i to jego firma przelewa na moje konto kwotę za wynajem. W umowie zawarte jest, że najemca będzie opłacał stałą kwotę za wynajem oraz ponosił koszty za media, takie jak czynsz do wspólnoty mieszkaniowej, opłaty za Internet, telewizję, energię itp. na podstawie dokumentów wystawionych przez dostawców. Jest to kwota ruchoma (w zależności od zużycia), na którą sporządzam zestawienie i dołączam do ogólnej faktury za najem. Dokumentów tych i faktur nie zaliczam w koszty i nie odliczam od nich podatku VAT.
Czy postępuję prawidłowo, wystawiając fakturę jako ZW na całość, czy media powinienem opodatkować osobno, zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku VAT?