Pytanie
Jesteśmy spółką z o.o. i podatnikiem VAT UE. Sprzedajemy towary handlowe przedsiębiorcom z innych krajów UE (podatnikom VAT UE). Chcemy obciążyć nabywcę towarów handlowych poniesionymi kosztami transportu tego towaru (są to poniesione przez nas koszty firmy transportowej lub firmy kurierskiej) oraz opłatą z tytułu małej wartości zamówienia towarów.
Jak potraktować obie te pozycje na gruncie VAT, jakim VAT je opodatkować?
Czy faktura VAT zawierająca te pozycje powinna posiadać szczególne cechy?