Pytanie
Zostało wydane postanowienie o zawieszeniu kontroli podatkowej z uwagi na brak kontaktu z podatnikiem i brakiem dostępu do dokumentów księgowych (nie zostało podpisane upoważnienie do kontroli podatkowej). Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyczerpano wszystkie możliwe "metody" wszczęcia tej kontroli (skorzystano również z asysty Policji).
Jak skutecznie i zgodnie z prawem podejmować próby wszczęcia zawieszonej kontroli (okres zawieszenia do 5 lat)?
Czy dopuszczalne jest aby co miesiąc (okres 5 lat) kontrolujący w asyście Policji wkraczali do prywatnego mieszkania?
Mieszkanie jest własnością matki podatnika a on jest w tym mieszkaniu tylko zameldowany oraz zgłosił tam tylko siedzibę swojej firmy. Matka podatnika twierdzi, że syn nie mieszka z nią i odmawia podania adresu, pod którym przebywa. Matka nie przyjmuje również listów poleconych adresowanych na syna. Z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez asystujących policjantów wynika, iż jest to rodzina patologiczna (alkohol, przemoc fizyczna).