Pytanie
Zgodnie z dokumentacją akt osobowych z pracownikiem zawarto umowę o pracę od 1 kwietnia 1977 r. w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony oraz drugą umowę, która też jest nazwana "umowa o pracę" zawarta też od 1 kwietnia 1977 r., na czas określony, w wymiarze zatrudnienia wpisano "ryczałt", a w stanowisku "pełnienie funkcji dozorcy na placu zabaw", dalej w stawce płacy zasadniczej wpisano "ryczałt" i podano kwotę.
Czy umowę tą należy traktować jak drugą umowę o pracę?
Co wpisać w świadectwie pracy jako wymiar zatrudnienia?
Dodam, że takich umów w aktach osobowych tego pracownika jest kilkanaście z różnych okresów (ostatnia z okresu od 1 kwietnia 1989 r. do 31 marca 1990 r.), a różnią się one jedynie powierzonymi obowiązkami (stanowiskiem).
W jaki sposób wystawić pracownikowi świadectwo pracy?