Pytanie
Lekarz prowadzący działalność gospodarczą wykonuje świadczenia na rzecz szpitala na podstawie umowy, wystawiając co miesiąc rachunek. W umowie jest zawarty punkt dotyczący kar umownych możliwych do zastosowania przez szpital wobec lekarza: "gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji w tym medycznej w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa".
Czy kara umowna obciążająca lekarza za oddawanie dokumentacji medycznej po terminie jest jego kosztem uzyskania przychodu?
Jeżeli nie, to czy lekarz może wystawić rachunek korygujący, zakładając że szpital go podpisze?
Co można napisać w treści rachunku, tak aby był podstawą do zmniejszenia przychodu u lekarza i jednocześnie został zaakceptowany przez szpital?