Pytanie
Spółka z o.o. kupiła nieruchomość zabudowaną budynkiem w lipcu 2004 r. za 1.100.000 zł. Nieruchomość była kupiona bez VAT. W latach 2005-2008 spółka poniosła wydatki na ulepszenie o wartości 1.200.000 zł. Ulepszona nieruchomość została oddana do używania w kwietniu 2009 r. Nieruchomośc przez cały czas była wykorzystywana do działalności opodatkowanej, nie była wynajmowana. Spółka zamierza sprzedać nieruchomość.
Jaka będzie stawka VAT: zw czy 23%?
Jeśli zw, to czy trzeba dokonywać korekty podatku naliczonego?
Jeśli zw, to czy jest możliwość rezygnacji ze zwolnienia?
Czy ewentualny wynajem nieruchomości może wpłynąć na sposób opodatkowania?
Czy od 2014 r. zmienią się zasady opodatkowania takich transakcji?