Pytanie
Podatnik powinien zostać czynnym podatnikiem VAT. Przez przeoczenie nie zarejestrował się i w wyniku dokonanej w listopadzie kontroli musi zapłacić dodatkowo VAT. Firma, dla której wystawiał rachunki chce dopłacić VAT, ale musi otrzymać faktury.
Czy podatnik może anulować rachunki wystawione w okresie od stycznia do października i wystawić faktury?
W urzędzie powiedziano mu, że istnieje taka możliwość. Podatnikiem VAT w zasadzie jest przecież od stycznia, a jedynie nie dopełnił wszystkich niezbędnych formalności.
Czy jeśli podatnik wystawi faktury, to odbiorca będzie mógł odliczyć VAT?