Pytanie
Czy jest możliwe w przypadku spółki cywilnej, że jeden ze wspólników zrzeka się swojej części udziałów na rzecz drugiego wspólnika, nie rozwiązując przy tym spółki?
Sytuacja dotyczy małżeństwa prowadzącego wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Jeden ze wspólników chce wystąpić ze spółki, ale do momentu znalezienia udziałowca na swoje miejsce chce w niej pozostać bez zachowania prawa do uczestniczenia w przychodach i kosztach z tytułu prowadzonej działalności.
Czy na ten okres przejściowy współmałżonek może być jedynym wspólnikiem ze 100% udziałem?
Jeśli sytuacja taka jest dopuszczalna, w jaki sposób dokonać zmiany w Urzędzie Skarbowym?