Pytanie
Wspólnicy spółki cywilnej wykorzystują cześć swoich lokali mieszkalnych na cele prowadzonej w formie spółki działalności gospodarczej. W umowie spółki nie ma zapisu o tym, że wspólnicy wnoszą do spółki prawo do używania lokali. Wspólnicy zgłosili w podatku od nieruchomości wydzielone części związane z działalnością. W koszty działalności ujmują kwoty na podstawie faktur za media i książeczek mieszkaniowych za czynsz w części przeznaczonej na działalność.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe?
Czy jeśli w umowie spółki nie ma zapisu, że wspólnicy wnoszą prawo do używania lokali to czy mogą z tego tytułu naliczać koszty?